Ang Sekyon na ito ay para sa mga Pilipino na hindi ganoong kabihasa sa ibang lengwahe tulad ng Ingles, Espanyol at Iba pa.

Meron din tayong patakaran at regulasyon sa pag gamit ng seksyon na ito.

-Una walang ibang lengwahe ang gagamitin dito kundi Tagalog at dialectong Tagalog lamang tulad ng Ilocano, kapampangan, Bisaya at iba pa.
-Bawal din ang kahit anong klaseng masamang salita o "MURA" kung tawagin mapa tagalog man o iba dialecto
-Bawal din ang kahit anong uri ng insulto laban sa player

*Lahat ng nabangit na Patakaran ay napapailalim pa rin sa pagbabago at hindi ito permanento.

Broda